Frakt og levering

LEVERINGSBETINGELSER:
Varene vil bli sendt med Postnord som Mypack.
Mypack må hentes på ditt lokale utleveringssted for Postnord.
Pris på forsendelsen beregnes utifra vekt på forsendelsen. Frakt vil fremkome når du går til kassen for å betale varene.

Leveringstiden er 1-5 dager + postgang.
Når det gjelder spesialbestillinger må det beregnes noe lengre leveringstid.

BETALINGSBETINGELSER:
Vi aksepterer Visa, Mastercard og Bank Axcept.
Ved bestilling vil det bli reservert et beløp tilsvarende kjøpesummen inkl. frakt på ditt kort.
Beløpet vil bli trukket først når varen er sendt fra oss.

MOTTAK/ REKLAMASJONER:
Ved mottak av forsendelse må denne alltid kontrolleres nøye, da eventuell skade kan ha oppstått under transport.
Ved reklamasjon av varer må dere melde fra om dette straks, senest innen 8 dager.
Ved transportskader må mottaker selv melde fra til transportør. Vi har ellers ingen mulighet til å få erstattet skaden.

ANGRERETT:
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrerettskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.
Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.
Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker selv bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angrerettloven gjelder ikke bedrifter, offentlige institusjoner samt statsforetak.

Mer informasjon om Angrerettloven finner du hos Forbrukerrådet og Lovdata.

Last ned angreskjema >

Vi ser helst at du bruker dette dersom du ønsker å benytte deg av angreretten.

For å lese skjemaet trenger du Adobe Reader som kan lastes ned her >

RETURSENDINGER:
All retur må avtales med salgskonsulent eller direkte med vårt firma.
Ved retur av bestillte varer; legg ved pakkseddel eller kopi av denne.
Retursendinger som blir sendt pr. oppkrav vil ikke bli hentet.
SPEIALBESTILLTE VARER TAS IKKE I RETUR, såfremt feilen ikke skyldes Tveit smie.

PERSONVERN OG SIKKERHET:
Tveit smie registrerer kun persondata i den grad det er nødvendig for å levere en bestilling.
All informasjon som samles inn oppbevares på en sikker og fortrolig måte. Denne informasjonen vil ikke bli solgt, utlånt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for uvedkommede.
Som kunde hos oss kan du selv gå inn og registrer eller rette dine persondata. Det er også mulig å kontakte oss via e-post, telefon eller brev for å få rettet persondata.